Λόγω διορθώσεων ορισμένα μαθήματα ενδέχεται να μην δουλεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα

German for SerboCroatian Speeakers

Γκρουπ #1: PREDGOVOR

Γκρουπ #2: LEKCIJA 1 - 10

Γκρουπ #3: LEKCIJA 11 - 20

Γκρουπ #4: LEKCIJA 21 - 30

Γκρουπ #5: LEKCIJA 31 - 40

Γκρουπ #6: LEKCIJA 41 - 50

Γκρουπ #7: LEKCIJA 51 - 56

Υπολείπομενος χρόνος: ::