Λόγω διορθώσεων ορισμένα μαθήματα ενδέχεται να μην δουλεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα

Σχετικά με εμάς

Κυρίες και Κύριοι,
Μετά από 20 χρόνια έρευνας καταφέραμε να απλοποιήσουμε την εκμάθηση γλωσσών μέχρι 80% βάση των λεγομένων των μαθητών μας, δημιουργόντας τα δικά μας βιβλία, τα οποία αρκούν, ώστε να φτάσει κάποιος από επίπεδο Α1 μέχρι Β1-Β2 συνδυάζοντας μεθοδολογία και τεχνολογία. Μάθετε ξένες λγώσσες με χρώματα στις εξηγήσεις.Οι περισσότεροι μαθαίνουν λέξεις και τις τοποθετούν με την συντακτική σειρά της μητρικής τους γλώσσας. Πολύ λάθος! Αποτέλεσμα αυτού είναι μεν να καταλαβαίνουν αλλά να μην μπορούν να μιλήσουν. Εμείς σας δίνουμε για κάθε γλώσσα έναν κανόνα σύνταξης, εσείς μαθαίνετε τις λέξεις και απλά τις τοποθετείτε στην σωστή σειρά, σχηματίζοντας σωστές προτάσεις, χωρίς να τις έχετε δει ή ακούσει ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα έχετε πρόβλημα να μιλήσετε, διότι θα ξέρετε, πως σχηματίζονται οι προτάσεις. Είμαστε οι μόνοι παγκοσμίως, οι οποίοι έχουν αποκωδικοποιήσει την σύνταξη των γλωσσών.


Τα προτερήματα της μεθόδου μας:


  • Ενιαίος τρόπος διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Παγκόσμια πρωτοτυπία εγκεκριμένη από το Υπουργείο Παιδείας! Έχοντας μάθειμία γλώσσα με την δική μας μέθοδο, θα μπορείτε να μάθετε τις επόμενες ακόμα πιοεύκολα!
  • Έχουμε συνδυάσει έρευνα, μεθοδολογία και τεχνολογία, εμπειρία,ευχάριστο μάθημα, αποτελεσματικότητα και μεταδοτικότητα!
  • Πιστεύουμε ότι οι γλώσσες θα πρέπει να εξηγούνται και να συγκρίνονταιμε βάση την μητρική γλώσσα των μαθητών, διότι κάθε λαός έχει διαφορετικό τρόπονα σκέφτεται και να χειρίζεται την γλώσσα του.
  • Μάθετε μόνοι σας σαν μέθοδο αυτοδιδασκαλίας, κάνετε ιδιαίτερα μαθήματαή ενταχθείτε σε ένα τμήμα.
  • Προσφέρουμε ζωντανά διαδικτυακά μαθήματα: Θα βλέπετε και θα ακούτε τον δάσκαλο και θα βλέπετε τον πίνακα στην οθόνη του υπολογιστήσας. Όσοι χάσουν το μάθημα, θα μπορούν να το δουν βιντεοσκοπημένο και έτσι να μην μένουν πίσω στην ύλη! Γλυτώσετε χρόνο και χρήμα, τέρμα αυτά τα κουραστικάπήγαινε – έλα, έξοδα βενζίνης, παρκαρίσματα κτλ.
  • Κάθε πρόταση είναι καλά μελετημένη. Δεν υπάρχουν στις προτάσεις θεωρίες, που δεν έχουμε εξηγήσει, και κάθε πρότασηείναι ταυτόχρονα και επαναληπτική άσκηση, ώστε να μην ξεχνιούνται οιπροηγούμενες θεωρίες.
  • Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βιντεοσκοπημένες θεωρίες των βιβλίων μαςγια τους μαθητές μας, που είναι σε τμήμα ή κάνουν ιδιαίτερα! Όπου υπάρχει θεωρία ανεβάζουμε το βίντεο στην ιστοσελίδα μας. Εκεί θαακούτε όλες τις λέξεις, όλες τις προτάσεις και τις λύσεις.
  • Χρησιμοποιούμε δικά μας βιβλία γραμμένα από Έλληνες για Έλληνες μεφροντιστηριακή πείρα και με την βοήθεια οπτικοακουστικών μέσων. Κάθε βιβλίο περιέχει ένα CD-ROM, όπου υπάρχουν οι ήχοι των λέξεων, των γραπτώνκαι προφορικών ασκήσεων, όπως επίσης και οι εξηγήσεις. Δίνουμε δηλαδή σεπαρένθεση αριθμούς και κάθε αριθμός είναι μία γραμματική ή συντακτική εξήγηση.Σε μια λίστα εξηγείται, τι σημαίνει ο κάθε αριθμός.
  • Προωθούμε την σκέψη και ενεργή συμμετοχή των μαθητών και όχι τηνπαπαγαλία.Κατά αυτό τον τρόπο η διδακτική ώραεξελίσσεται δημιουργικά, διαδραστικά και οι μαθητές δεν βαριούνται.Δημιουργώντας από μόνοι τους προτάσεις, τους ενισχύουμε την αυτοπεποίθηση καιεπομένως την διάθεση να συνεχίσουν και να μιλήσουν.
  • Δίνουμε την δυνατότητα της δια βίου μάθησης! Μάθατε μια γλώσσα και την ξεχάσατε; Κανένα πρόβλημα. Θα μπορείτε να κάνετεεπανάληψη, όποτε θέλετε και από όπου και αν είστε, αρκεί να έχετε πρόσβαση στο internet
Υπολειπόμενος χρόνος: ::