Λόγω διορθώσεων ορισμένα μαθήματα ενδέχεται να μην δουλεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα
Junior Fun!
Με μερικά εύκολα puzzles μπορούν τα παιδιά να κάνουν τα πρώτα βήματα στο να μάθουν ξένες γλώσσες.
A1 - A2
Μάθετε εύκολα και γρήγορα με την μέθοδό μας.

Δείτε, ακούστε και μάθετε άγνωστες λέξεις.

Άκουσε τους διαλόγους

B1 - B2

Μάθετε εύκολα και γρήγορα με την μέθοδό μας.

Δείτε, ακούστε και μάθετε άγνωστες λέξεις.

Άκουσε τους διαλόγους

Υπολειπόμενος χρόνος: ::