Λόγω διορθώσεων ορισμένα μαθήματα ενδέχεται να μην δουλεύουν για σύντομο χρονικό διάστημα

Τιμές ζωντανών διαδικτυακών τμημάτων

Αυτοδιδασκαλία

Επιλέξτε ένα από τα πακέτα των ωρών της επιλογής σας!


Ιδιαίτερα μαθήματα

άτομα ώρες/μήνα τιμή/μήνα
1 8 120€ 
2 8 190€ 

Μαθήματα εντατικών μαθημάτων

άτομα ώρες/μήνα τιμή ανά άτομο /μήνα
3-8 12 90€ / άτομο
9-16 16 90€ / άτομο
17... 24 90€ / άτομο

Μαθήματα υπερεντατικών μαθημάτων

Οι τιμές καθορίζονται κατόπιν συνεννοήσεως στα υπερεντατικά μαθήματα προσωπικού για επιχειρήσεις! (προτείνουμε τρεις ώρες ημερησίως)


Τηλέφωνο επικοινωνίας : (0030) 6944268270

Προσοχή:

Στα διαδικτυακά μαθήματα ο κάθε μήνας προπληρώνεται!
Όποιος δεν πληρώνει δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει στο μάθημα!

Υπολειπόμενος χρόνος: ::